Skip to main content

Koliko ćemo te platiti za odgovaranje na onlajn ankete?

Bićeš nagrađen/a za svaku anketu koju završiš. Iznos novca koji ćeš dobiti zavisi od dužine i tipa ankete (tabela ispod). Čim je anketa završena, nagrade se dodaju na tvoj račun. Kada dostigneš minimalni iznos za transakciju možeš prebaciti svoj novac na PayPal.

Tvoj novac će biti prebačen na tvoj onlajn PayPal nalog u roku od 3 do 6 radnih dana.

Da primiš isplatu preko PayPala, moraš da imaš PayPal nalog (možes se registrovati tako što ćeš posjetiti paypal.com).
Jako je važno da tvoj PayPal nalog koristi istu email adresu na koju primaš ankete (mi šaljemo novac samo na taj email) - ovdje možeš pronaći više informacija. Da završiš svoju transakciju moraćeš da ju odobriš na svom PayPal nalogu u roku od 30 dana. PayPal naplaćuje taksu od 2% za prebacivanje novca na tvo račun.

Povezane Metode Plaćanja

Učesnici panela mogu da preuzmu svoje nagrade koristeći sljedeće metode nakon što su ostvarili minimalni iznos za transakciju.

 

Ime Plaćanja

Vrijednost transakcije u dolarima

GCodes (GCodes (English) - USD)

10.00 USD

 

Model nagrađivanja učesnika panela

Model ispod ilustrira šta će učesnik panela zaraditi za završenu anketu određenog trahanja u minutama. Maksimalna dužina trajanja intervjua neće prijeći 30 minuta. 

 

Od – Do (u minutama)
Nagrada (dolara)
0 - 2 0.13 USD
3 - 4 0.25 USD
5
0.25 USD
6 - 7 0.38 USD
8 - 9 0.38 USD
10 - 11 0.50 USD
12 - 13 0.50 USD
14 - 15 0.63 USD
16 - 18 0.88 USD
19 - 20 0.88 USD
21 - 23 1.00 USD
24 - 25 1.13 USD
26 - 27 1.25 USD
28 - 30 1.63 USD